Működési leírás

 

letölthető word formátumban

EAS 5000 rendszer leírás

 

TARTALOMJEGYZÉK

1. A rendszer működése

2. A rendszer elemei és azok felszerelési helyei

3. Az egyes rendszerelemek szerepe, működése

3.1. EBC-20 huzatszabályzó

3.2. Vezérlési és túláramvédelmi elemek

3.3. XTP szenzor

3.4. RSV ventilátor

3.5. Szervizkapcsoló

3.6. GWR csappantyú

3.7. EKG csappantyú

3.8. Gázkészülékek reteszelő elemei

4. A rendszer elemeinek kezelése, ellenőrzése, az egyes üzemállapotok és a szükséges tennivalók ismertetése.

4.1. Normál üzem

4.2. A reteszelés aktiválódása

4.3 Reteszelt állapot

4.3.1. Villamosan vezérelhető gázkészülékek reteszelése

4.3.2. Villamosan nem vezérelhető gázkészülékek reteszelése

4.6. Feszültség kimaradása

4.7. Reteszelt állapot feloldása

4.7.1. Villamosan vezérelhető gázkészülékek

4.7.2. Villamosan nem vezérelhető gázkészülékek


A berendezés a kéményhuzat szabályozás értékkövető vezérlésére, és hiba esetén a kéményre kapcsolt gázkészülékek reteszelt leállítására szolgál több gázkészülék esetén.

 

1. A rendszer működése

Az értékkövetés alatt azt értjük, hogy a szabályzó rendszer a kémény huzatát az időjárási viszonyoktól és a gázkészülék üzemétől függetlenül a beállított értéken tartja.

Az RSV ventilátor a kémény tetején van felszerelve a leválasztó kapcsolóval együtt.

A ventilátor folyamatosan jár és a szükséges huzatot az EBC-20 a ventilátor fordulatszámának szabályzásával éri el. A szükséges jelet a differenciál nyomásérzékelő szolgáltatja (XTP szenzor) a kémény huzatának folyamatos mérésével, melyet a környezeti légnyomáshoz képest mér. A huzat célértékének beállítása a készülékeknél mért értékek alapján történik.

Az egyes gázkészülékeknél az elszívott füstgáz mennyisége az EKG típusú csappantyúval állítható be a kívánt értékre, a készülék hőterhelésének megfelelően. Ez a csappantyú a készülék után, de a kémény előtt a füstcsőbe van beépítve és a beszabályozás után a megfelelő állásban csavarral rögzítjük. A beállításkor az összes füstcső nyitva van, tehát a teljes egyidejűség feltételezésével történik a beszabályozás.

A rendszer kialakítása olyan, hogy karbantartásra, kezelésre alapvetően nincs szükség. Teljesen automatikus működésű. A felhasználó részéről történő beavatkozásra csak áramszünet vagy a szabályzás által történő reteszelt leállítás után van szükség, mert a biztonságos üzemeltetés érdekében bizonyos gázkészülékek nem indulhatnak automatikusan újra. A füstcsőben, közvetlenül a készülék tetején található egy GWR típusú termikus csappantyú. Kívülről nem látható, mert a cső belsejében van. Ez a bimetállal működtetett csappantyú a nem üzemelő készülék füstcsövét lezárja, így a kémény ezen a készüléken keresztül nem kap pótlevegőt. A csappantyú a készülék beindulása után pár (3-5) másodpercel kinyit.

A gázkészülékek az indítójelet (szabad jel) az EBC-20 huzatszabályzó 13, 14-es kimenetén (BURNER1 OUT) keresztül kapják. Ez a kimenet egy potenciálmentes, alaphelyzetben nyitott érintkezőt tartalmaz. Minden gázkészülék mellet van egy doboz (reteszelő doboz), amely minden esetben tartalmazza az üzemállapot jelzést, valamint a készülék reteszelési módjától függően egy 24 V-os (AC) relét.

 

 

2. A rendszer elemei és azok felszerelési helyei

Az alábbi elemek a tetőn a kéményre vannak felszerelve

-        EBC-20 huzatszabályzó:                     vezérlő szekrényben

-        vezérlési és túláramvédelemi elemek:   vezérlő szekrényben

-        XTP szenzor                                        vezérlő szekrényben

-        RSV típusú ventilátor                         a kémény tetején

-        szervizkapcsoló                                   a ventilátor alatt a kéményen

 

Az alábbi elemek a gázkészüléknél vannak felszerelve

-        GWR csappantyúk                              a füstcsőben belül a készülék tetején

-        EKG csappantyúk                               a füstcsőben a kémény előtt

-        gázkészülékek reteszelő elemei

ha relé van felszerelve              a reteszelő dobozban

ha mágnes szelep                     a gázcsőben közvetlen a készülék előtt

 

3. Az egyes rendszerelemek szerepe, működése

 

3.1. EBC-20 huzatszabályzó

Az EBC-20 szabályzó a szükséges jelet a kéményen lévő XTP szenzortól a 23, 24, 25-ös csatlakozókon keresztül (XTP IN) kapja. Az EBC-20 szabályzó a huzat beállítását a ventilátor fordulatszámának emelésével, vagy csökkentésével éri el. Szabályzási pontossága 2-3 Pa plusz-mínusz a célértékhez viszonyítva.

A gázkészülékek reteszelt leállításához az EBC-20 szabályzó 13, 14-es kimenetét (BURNER1 OUT) használjuk. Ez egy potenciál mentes munkaáramú érintkezőt tartalmaz, amely csak akkor zár, ha a huzat értéke a beállított célértéknek megfelelő. Ha a huzat a beállítható maximum 60 másodpercnél tovább a célérték 64%-a alá csökken, az EBC-20 szabályzó riasztási állapotba kerül (ALARM feliratú jelzőlámpa világít), a kimenet nyit, ezzel bontja a reteszelés áramkörét és leállítja a gázkészülékeket, valamint a ventilátort szabályzás nélküli maximális teljesítményre kapcsolja.

A célérték alapbeállítása szintenként (2,5-3m) 10 Pa. Ezt az értéket a beszabályozás során szükség szerint módosítjuk felfelé, vagy lefelé.

 

3.2. Vezérlési és túláramvédelmi elemek

Az egész elszívó rendszer egy kétpólusú kismegszakítón keresztül kapja a tápfeszültséget.

A motor túlterhelés védelmét egy mágnes kapcsolóval kombinált hőkioldó látja el.

A kapcsolás tartalmaz egy vezérlő relét, ami a szabad, valamint a zavar jelzést adja a gázkészülékek felé. Az EBC-20 szabályzó 13, 14-es kimenete vezérli.

A 24 V váltakozó feszültség előállítására biztonsági transzformátor kerül beépítésre. Nagysága úgy kerül kiválasztásra a gázkészülékek számától függően, hogy a szükségeses teljesítmény legalább a rendelkezésre álló kétharmada legyen. Ez a feszültségesésből adódó üzemzavarok elkerülése miatt szükséges.

 

3.3. XTP szenzor

Ez egy differenciál nyomásérzékelő, mely a kéményben lévő huzat nagyságát a környezeti légnyomáshoz képest folyamatosan méri. Működési tartomány 0-150 Pa. Az EBC-20 részére 0-10 V közötti analóg jelet szolgáltat a szabályzáshoz. Az XTP szenzor és az EBC-20 szabályzó közötti kábelkapcsolat bármilyen zavara riasztást vált ki.

 

3.4. RSV ventilátor

A huzat előállítására a kémény tetején kerül felszerelésre egy rezgéscsillapító alátét közbeiktatásával. A betáplálását az EBC-20 szabályzó 4, 5, 6-os kimenetéről (FAN OUT) kapja egy szervizkapcsolón keresztül.

 

3.5. Szervizkapcsoló

A szervizkapcsoló a kéményen van felszerelve a ventilátor közvetlen közelében.

Karbantartáskor, vagy a kémény ellenőrzésekor a ventilátor lekapcsolására szolgál.

 

3.6. GWR csappantyú

Ha nem működik a gázkészülék, lezárja a füstcsövet. Ezzel megszünteti a kémény hűtését a nem működő készülékek irányából, valamint a helyiség hőveszteségét csökkenti. Beszerelési helye a füstcsőben (belül van, kívülről nem látható), közvetlenül a készülék tetején.

Ez egy bimetálos pillangószelep, amely a gázkészülék működése esetén a hő hatására kinyit. A nyitás 3-5 másodperc alatt megtörténik. Szerelési helyzete és a füstgáz iránya kötött.

 

3.7. EKG csappantyú

Az elszívás mértékének beállítására szolgál. Beszerelési helye a gázkészülék és kémény közötti füstcsőbe. Az elszívást a készülék maximális hőterhelésének megfelelően állítjuk be. A célérték kiszámítása: készülék hőterhelése kW-ban (nem a teljesítménye!), szorozva hárommal. Ez az alsó határérték. Tehát egy 21 kW hőterhelésű készülék esetében az elszívás mértéke 63 m3/óra, vagy ennél nagyobb. A beállítás után a tolattyú helyzetét csavarral rögzítjük. Szerelési helyzete és a füstgáz iránya nem kötött.

 

3.8. Gázkészülékek reteszelő elemei

Villamosan vezérelhető gázkészülékek esetében a beavatkozó elem egy 24 V AC (váltakozó áramú) relé.

Villamosan nem vezérelhető gázkészülékek esetén 24 V AC (váltakozó áramú) mágnes szelep kerül beépítésre, relé nélkül közvetlenül a vezérlő relén keresztül betáplálva.

4. A rendszer elemeinek kezelése, ellenőrzése, az egyes üzemállapotok és a szükséges tennivalók ismertetése

A rendszer az üzemeltetés során alapvetően semmiféle kezelést nem igényel az üzemeltető részéről. Teljesen automatikus működésű, beavatkozásra csak a reteszelés működése, vagy a feszültség kimaradása után van szükség.

 

4.1. Normál üzem

Az EBC-20 szabályzó a pillanatnyi huzat értéket mutatja a kijelzőn Pascalban. A beállított célértéket a munkalapon, a szabályzó beállítása rovatban találjuk meg. A kémény huzat változásának megfelelően kisebb eltérések előfordulnak. A riasztás kijelzője (ALARM) nem világít. A kijelzőn mutatott érték a beállítottól erősen szeles, viharos időben rövid időre akár több mint 50%-al is eltérhet. Ez nem jelent hibát, ugyanis a szabályzásnak időre van szüksége a célérték eléréséhez. A reteszelés azonnali kioldását a beépített késleltetés megakadályozza.

A gázkészülék közelében felszerelt reteszelő doboz jelzőlámpája zölden világít. Ez azt jelenti, hogy a gázkészülék használható.

 

4.2. A reteszelés aktiválódása

A reteszelés akkor aktiválódik, ha huzat a kéményben tartósan nem éri el a célérték 64%-át, vagy a hálózati feszültség hiányzik. A berendezés vezérlési rendszere olyan, hogy bármelyik elem működés képtelensége esetén a gázkészülék reteszelt állapotba kerül.

 

4.3 Reteszelt állapot

Az EBC-20 szabályzó a pillanatnyi huzat értéke a kijelzőn tartósan és jelentősen eltér lefelé a beállított célértéktől. A riasztás kijelzője (ALARM) világít. A reteszelés kioldott. A ventilátor maximális fordulatszámon jár.

A reteszelés kioldását a gázkészülékeknél úgy állapíthatjuk meg, hogy a közelében felszerelt reteszelő doboz jelzőlámpája pirosan világít. Ez azt jelenti, hogy a gázkészüléket a reteszelés aktiválódása miatt nem lehet használni.

 

4.3.1. Villamosan vezérelhető gázkészülékek reteszelése

A készülékek melletti reteszelő dobozban található egy relé, ami a készülék elektromos lekapcsolását potenciál mentes érintkezők segítségével végzi el. Reteszeléskor a relé elenged és a készülék feszültség mentes állapotba kerül, a főégő kialszik.

 

4.3.2. Villamosan nem vezérelhető gázkészülékek reteszelése

A készülékek melletti reteszelő doboz üres, csak a kábelek összekötésére és a kijelzésre használjuk. Reteszeléskor a reteszelő gázszelep tartófeszültsége megszűnik, így lezár és ezzel megszünteti a készülék gázellátását.

 

4.6. Feszültség kimaradása

A hálózati feszültség kimaradása esetén az EBC-20 szabályzó teljesen sötét marad. Semmilyen kijelzés nem látható.

A reteszelő dobozon úgy állapíthatjuk ezt meg, hogy a gázkészülék közelében felszerelt reteszelő doboz jelzőlámpája egyáltalán nem világít. Ez azt jelenti, hogy a gázkészüléket a reteszelés aktiválódása miatt nem lehet használni.

A villamosan vezérelhető készülékek esetében a készülék feszültség mentes állapotba kerül, a főégő kialszik, a villamosan nem vezérelhetőeknél a reteszelő gázszelep lezár.

 

4.7. Reteszelt állapot feloldása

A rendszer a hiba megszűnése (pl. a kinyílt koromzsák ajtó becsukása), vagy a feszültség visszatérése után automatikusan újra indul.

A reteszelt állapot feloldása az elszívó rendszer normál üzembe való visszatérése után a reteszelő elemeknél automatikusan megtörténik. Ha a gázkészülék mellett felszerelt reteszelő dobozon a zöld fény újra világít, akkor lehet a gázkészüléket üzembe helyezni az alább leírt módon.

 

4.7.1. Villamosan vezérelhető gázkészülékek:

Jelölése: a munkalapon a lekapcsolás módja rovatban, valamint a reteszelő dobozon RV(Reteszelés a Villamos körben). Általában semmilyen beavatkozást nem igényelnek, ha a reteszelő dobozon a zöld fény világít automatikusan újraindulnak.

 

4.7.2. Villamosan nem vezérelhető gázkészülékek:

Jelölése: a munkalapon a lekapcsolás módja rovatban és a reteszelő dobozon ESZ (Elektromos gázSZelep). Ha a reteszelő dobozon a zöld fény világít, akkor lehet a gázkészüléket újra indítani.

FIGYELEM! A készülék nem indul automatikusan újra!

Az újraindításhoz nyitni kell a gázszelepet a következő módon. A szelepen található hatlapfejű zárókupakot lecsavarjuk. A zárókupak alatt található nyomórudat a rugó ellenében teljesen, ütközésig benyomjuk. Ekkor egy kattanást hallunk. Ez jelzi, hogy a mágnes a szelepet megtartotta. A nyomórudat felengedve a szelep nyitva marad. A zárókupakot csavarjuk vissza. Az indítást a gázkészülék használati utasításának megfelelően kell elvégezni! Egyéb beavatkozásra nincs szükség.

A teljes szerelés megfelel az IP 54-es védettségnek.

 
Website by shack
components joomla modules Joomla Templates Joomla tutorials